Bu gece Kur’an-ı Kerim’in levh-i mahfuzdan birinci kat semaya Cebrail Aleyhisselam ve diğer meleklerin iştiraki ile indirildiği gecedir. Bu gece ölecek insanların isimleri Azrail Aleyhisselam’a afatı araziyeler(yer sarsıntıları) İsrafil Aleyhisselama rızık ile ilgili meseleler, Mikail Aleyhisselam’a verilir. Peygamberlere verilecek tebliğ ise Cebrail Aleyhisselam’a verilir. Ancak bugün Peygamber olmadığı için vahiye dayalı bir görevi yoktur. Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’de Duhan Suresi’nde bütün hikmetli işleri hükme bağladığını bildiriyor. Yine bu gece hısızlık yapmayan, içki düşkünü olmayan, anne babasına asi olmayan ve şirke düşmemiş bütün kullar Cenab-ı Hak tarafından bağışlanır. Bu müjdeye nail olur. Yine bu gece Hz. Peygamberin güzel ifadesiyle Allah-u Teala bu gece sabahtan tan yeri ağırıncaya kadar kullarına şöyle nida eder;

Bağışlanma dileyen yok mu ?

Affedeyim. Rızık isteyen yok mu ?

Rızık vereyim. Dua eden yok mu ?

Kabul edeyim.

diyerek kullarına iltifat buyurur. Yine bu gece Peygamberimiz Aleyhisselam’ın ümmetinin tamamına şefaat izninin verildiği gecedir. Şaban ayının 15. gecesinde efendimiz hane-i saadetinden çıkar ve ibadete yönelir. Validemiz Hz. Ayşe, efendimizi takip eder. Bir mezar taşına dayanarak içi boş bir elbise gibi Peygamberimizin secdeye indiğini izler ve Allah Resulu şöyle dua eder; Alnımla sana secde ettim, kalbimle sana iman ettim, geride bıraktığım ve gelecekte olacak hatalarımı affeyle yarabbi. Allah Celle şöyle cevap buyuruyor; Allah sana öyle nimetler verecek öyle nimetler verecek ki sen razı olacaksın. Resulullah Aleyhisselam Cenab-ı Hak’a cevaben şöyle hitap eder. O gün razı olurum ancak ümmetimden bir fert cehennem azabından kurtulursa ancak razı olurum yarabbi diye Peygamberimiz (sav) Allah Teala’ya böyle bir niyazda bulunuyor. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam; “Ya Muhammed! kaldır başını secdeden Allah ümmetinin tamamını bağışladı. Ümmetinin tamamını sana hediye etti diye.” nida eder. Bu durum mesabih hadislerinde böyle bildiriliyor. Yine bu gece ben-i kebş kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince Allah Teala’nın kullarının af olunacağını efendimiz bizlere haber veriyor.

İhşikak Suresi Ayet 7

Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek, sevinçli olarak ailesine dönecektir. Allah kitabı sağ elinden alanlardan olmayı nasib eylesin.